Membres

La Junta

Presidenta: Leo Soler

Vicepresident: Arnau Vilanova

Secretari: Eduard Ferrer

Tresorera: Anna Carrasco

Vocal: Judit Domingo

Vocal: Joan Lopez

Censor de comptes: Teresa Guasch

Delegades i sots-delegades

P3  Berta Gonzàlez i Janina Saumell

P4  Núria Batalla i Emi Solé

P5  Anna Calveras i Càndida Grimau

1r   Edith Santó i Marina Rañé

2n  Mari Carmen Castro i Mercè Sans

3r  Conxi Vicens i Marta Rodriguez

4t   Anna Padilla i Paqui Sans

5è  Marta Alegret i Mim Cerdà

6è  Sara Pardos i Manuela Anglès